wynajem modeli

Przy zamawianiu modeli przez internet proszę mieć na uwadze następujące informacje;

1. Kogo szukacie - dokładny opis postaci i wyglądu, wiek, płeć.
2. Rodzaj reklamy, jaka branża, kto jest klientem? Jeśli nie jest to objęte tajemnicą. Czy to jest reklama filmowa, fotograficzna, czy może hostessa o specjalnych umiejętnościach np. znajomość języków obcych, wygląd, czy może specjalny wygląd itd.
3. Proszę o podanie terminu castingów, zdjęć lub imprezy oraz emisji w mediach.
4. Proszę o podanie sposobu wykorzystania reklamy, czasu jej emisji i pól eksploatacji. Jakie nośniki np. telewizja, prasa, kino, internet, billboardy, plakaty, ulotki, kalendarze, opakowania lub inne.
5. Proszę o podanie zasięgu terytorialnego reklamy lub promocji. Część lub cały teren Polski lub inne kraje.
6. Czy wybór modeli ma się odbyć na castingu w Agencji lub zewnętrznym. Jeśli tak to gdzie i kiedy?. Może bezpośrednio z bazy danych przez klienta, przestawiciela Agencji Reklamowej lub naszego eksperta, a zdjęcia dostarczone internetem, wydruki karty modela lub inne.

 
 
 
       
     
     magic  |   info  |  nowości  |  wynajem  |  kontakt